Jongejan en Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

Als we samen niet tot een betaalafspraak voor de openstaande restschuld komen, dan wordt de behandeling van de restschuld overgedragen aan Jongejan en Wisseborn gerechtsdeurwaarders. Jongejan en Wisseborn bevestigt per brief aan u de hoogte van de restantschuld. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om bij de deurwaarder een regeling af te spreken.

Restschuld en Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan schelden zij uw restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijt. Voor meer informatie over deze NHG-voorwaarden verwijzen wij u naar www.nhg.nl.